دستورالعمل جوشكاري ترميمي چدن چكش خوار - مهندسي جوش
مهندسي جوش

تماس با ما

نرم افزار

نويسنده

كتابخانه

آموزش

كلوپ مهندسي جوش

خانه

 

دوشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٥

 

دستورالعمل جوشكاري ترميمي چدن چكش خوار

برداشتن عيوب :

عيوب را مي توان توسط ماشين كاري و سنگ زني حذف كرد . هر چند ممكن است از قوس كربن در چدن چكش خوار استفاده كرد ولي بدليل شوك حرارتي و ايجاد ساختار مارتنزيت / كاربيد بر سطح شيار ، توصيه نمي گردد .

تميز و سالم بودن سطح شيار جوش بسيار مهم است .در نواحي حساس بايد از آزمون PT يا MT جهت حصول اطمينان از رفع كامل عيب استفاده نمود .

پيش گرم :

دماي پيش گرم C° 290 مي باشد . پيش گرمايي بايد در كوره با دماي كنترل شده انجام شود . براي پيش گرم كردن بايد ابتدا قطعه را در دماي C° 40 براي مدت زمان 25 دقيقه بازاي هر سانتيمتر ضخامت و ماكزيمم 6 ساعت نگهداري كرد . سپس دما را با سرعت 40 /hr C° تا دماي C° 290 افزايش داد و براي مدت 25 دقيقه بازاي هر سانتيمتر ضخامت و ماكزيمم 6 ساعت نگهداري كرد .

در صورت استفاده از گرم كردن موضعي هنگاميكه امكان استفاده از كوره وجود ندارد موارد زير رعايت شود :

الف) ناحيه پيش گرم شده بايد حداقل 60 cm  از لبه جوش را در بر گيرد . قطعات با ضخامت بيشتر از 15 cm بايد حداقل 90 cm  از لبه جوش پيش گرم شوند .

ب)حرارت دهي بايد بصورت آهسته و يكنواخت انجام گردد . از اختلاف دمايي بيشتر از C° 40 بايد اجتناب كرد .

ج) دما بايد در خلال مقطع پيش گرم شده يكنواخت باشد و زمان نگهداري 25  دقيقه بازاي هر سانتيمتر ضخامت قطعه بايد رعايت شود .

 دماي بين پاسي :

حداكثر دماي بين پاسي C° 370 مي باشد . در هيچ حالتي نبايد از اين دما تجاوز شود .

پارامترهاي جوشكاري :

در اين حالت فرآيند جوشكاري SMAW براي تمام جوشكاريها استفاده مي شود .

الف) جريان جوشكاري

براي الكترودهاي پيشنهادي جريان مستقيم معكوس (DCRP) توصيه مي شود . تنظيم ولتاژ و آمپر بايد بر اساس پيشنهاد سازنده الكترود انجام گيرد .

ب) الكترود

دو نوع الكترود پيشنهاد مي شود . نوع اول جوشي قابل ماشينكاري و سختي كمتر در ناحيه HAZ ايجاد مي كند و دومي جوشي با استحكام بيشتر ولي با ماشينكاري مشكل توليد مي كند . در حالتي كه از الكترود دوم استفاده مي شود دقت بيشتري نيز نياز است تا از ترك در ناحيه ذوب جلوگيري شود .

اول: AWS   ENiFe- C1 .اين الكترود داراي 55% نيكل و استحكامي حدود 345  Mpa مي باشد . اين الكترود به آمپر و حرارت ورودي كمتر نياز دارد . اين الكترود در دمايي كمتر از دماي ذوب الكترودهاي فولاد كربني ذوب مي شود در نتيجه مارتنزيت /كاربيد كمتري در HAZ ايجاد مي كند .

دوم:  E -7016) AWS  E-7018 -7018 يا (E -7015  . اين الكترود از جنس فولاد كربني بوده و داراي استحكام كششي بيشتر حدود  485 Mpa  مي باشد . اين الكترودها به آمپر و حرارت ورودي بيشتر نياز دارد و احتمال ترك خوردن آنها نيز بيشتر است . تمامي الكترودهاي كم هيدروژن بايد پس از باز شدن جعبه در مكاني گرم و خشك نگهداري شوند .

تكنيك :

تكنيك خاصي مورد نياز نيست . بستر جوش بايد بصورت stringer باشد .

سربار بايد بين هر دو پاس كاملا" برداشته شود .

پس گرمايي :

تمامي چدنهاي چكش خوار بايد تحت عمليات گرمايي قرار گيرند . بستگي به نوع ماده ممكن است به تنش زدايي يا نرمالايز و تمپر كردن نياز باشد . عمليات پيشنهادي به شرح زير مي باشد .

الف) تنش زدايي : قرار دادن درون كوره در دماي C° 95 و نگهداري به مدت 25 دقيقه بازاي هر سانتيمتر ضخامت و حداكثر شش ساعت . گرم كردن آهسته با سرعت 40 /hr C° تا دماي 600 ونگهداري به مدت 25 دقيقه بازاي هر سانتيمتر ضخامت و حداكثر شش ساعت . سرد كردن در هواي ساكن .

ب)نرمالايز و تمپر كردن : قرار دادن كوره با دماي C°95  و نگهداري براي مدت 25 دقيقه بازاي هر سانتيمتر ضخامت و حداكثر شش ساعت . گرم كردن آهسته با سرعت 40 /hr C° تا C° 540 و با سرعت 95 /hr C° تا دماي C°  900 و نگهداري به مدت 25دقيقه به ازاي هر سانتيمتر ضخامت با سقف شش ساعت . سرد كردن در هواي ساكن.

هنگامي كه دماي قطعه زير C°  320 رسيد مي توان آنرا در كوره تمپر كننده قرار داد و به مدت 25 دقيقه بازاي هر سانتيمتر ضخامت با سقف شش ساعت در دماي C°  320 و گرم كردن آهسته با سرعت  95 /hr C° تا C°  650. نگهداري در اين دما بمدت 25دقيقه بازاي هر سانتيمتر ضخامت و حداكثر شش ساعت و در نهايت سرد كردن در هواي ساكن .

توصيه ها :

جوشكاري چدن چكش خوار دو مشكل ايجاد مي كند :

الف) قسمتي از فلز پايه كه در ناحيه جوش ذوب مي شود بصورت چدن چكش خوار منجمد نمي شود . گرافيت ها بصورت كرمي شكل يا نيمه كروي رسوب مي كنند . در نتيجه چكش خواري و مقاومت ضربه تا 50% كاهش مي يابد و مقداري كاربيد بصورت پريتي ايجاد مي شود .

ب) در ناحيه HAZ فاز مارتنزيت بصورت پرليتي ايجاد مي شود كه بايد با تمپر كردن چكش خواري را بازيافت كرد . چدن چكش خوار در زمينه تنشهاي جوشكاري و ترك خوردن هنگام جوشكاري يا در خلال سرد شدن بسيار مستعد مي باشد .

با توجه به موارد فوق چدن چكش خوار نبايد هيچگاه در نواحي پر تنش جوشكاري شود . همچنين در صورتيكه جوش بيشتر از 20% ضخامت قطعه را شامل شود نبايد جوشكاري انجام شود .

منبع: جزوه آموزشی جوشکاری ترمیمی

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

حاميان وبلاگ

كتاب جوش

كتاب الكترونيكي جوش

جوشكاري مقاومتي

(متن كامل فارسي)


برگرفته از سايت مركز علم مواد ايرانيان

اخبار

هشتمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي ايران 11 الي 13 ارديبهشت ماه 86 تهران انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران
.------------.
همايش ملي عمليات حرارتي 16 و 17 اسفندماه 85 دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي.
.------------.

اطلاعات مفيد

فلزات پايه

الكترود و سيم جوش

محاسبه پيشگرم

محاسبات جوش

CCT نمودارهاي

ASME Code Finder

لینک ها

مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران

انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران

انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران

سايت علمي پژوهشي فلزات

بانك اطلاعات نشريات كشور

بانك اطلاعات متخصصين كشور

تالارهاي گفتگو

مبحث جوش

AWS اطلاعات فني

جوش و اتصالات

ASME استاندارد

AWS استاندارد

جوشكاران انگليس

دانلود

جدول متغيرهای WPS

ايزو 6520

ايزو 5817

ايزو 3834

ايزو 14731

مديريت مستندات

Weld Calculator

Turbo ASME IX

Welding E-Book

NDT Cabin

QW-484 Form

ASME Sec IX 2003

جزوه پاشش حرارتي

وبلاگ دوستان

مجله جوش

مجله بازرسي فني

مهندسي جوش

جوشكاران

نكاتي از جوشكاري

مهندسي آبادان

WELD.4T

وبلاگ علمي جوشكاري

درباره نويسنده

امير حسيني كلورزي

امير حسيني كلورزي

09166129654

اهواز صندوق پستي

61335-4116

خبرنامه

با عضويت در خبرنامه ميتوانيد از تغييرات وبلاگ توسط ايميل باخبر شويد

Powered by WebGozar

آمار بازديدها