استانداردهای سری ایران ایزو 3834 - مهندسي جوش
مهندسي جوش

تماس با ما

نرم افزار

نويسنده

كتابخانه

آموزش

كلوپ مهندسي جوش

خانه

 

سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳٩٠

 

استانداردهای سری ایران ایزو 3834

استانداردهای سری ایران ایزو 3834

دستاورد بزرگ انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

       عبدالوهاب ادب آوازه رئیس انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

رضا ایمانیان نجف آبادی دبیر استانداردهای ایران ایزو 3834 و دبیر کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

پیرو تدوین استانداردهای ملی ایران ایزو 3834 به عنوان اولین استانداردهای"Identical"صنعت جوشکاری توسط کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران در سال 1387 و ارسال نامه درخواست اجرای اجباری استاندارد ایران ایزو 3834 به جناب آقای مهندس نظام الدین برزگری، ریاست محترم سازمان استاندارد ایران، در تاریخ24/10/1388 طی نامه شماره 580 از طرف انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران و پاسخ جناب آقای فریدون بلغاری، معاونت محترم اجرای استاندارد سازمان استاندارد ایران، در خصوص درخواست اطلاعات تکمیلی در قالب فرم های مربوطه، دبیرخانه کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران ضمن تشکیل جلسات متعدد، از جمله جلسه با جناب آقای مهندس بلغاری در تاریخ 22/4/1389 در محل پژوهشگاه استاندارد ایران، و جمع آوری اطلاعات درخواست شده و ارسال آنها طی نامه شماره 707 مورخ 7/5/1389، اولین گردش کاری طرح اجباری نمودن استانداردهای سری ایران ایزو 3834 شکل گرفت.

 

طی جلسات متعدد کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، این کمیته به اتفاق آراء به این نتیجه رسید که با توجه به اهمیت این استاندارد به نوعی می توان بیان نمود که درگاه ورودی به سایر استانداردهای صنعت جوشکاری بوده و در واقع اجباری کردن این استاندارد خود به خود منتهی به کاربردی نمودن سایر استانداردهای صنعت جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب خواهد شد. لذا با توجه به گستردگی شرکت های مشمول این استاندارد همچنین نیاز به فرهنگ سازی گسترده در این زمینه پیشنهاد گردید که به واسطه آموزش و فرهنگ سازی، کلیه گروه های صنایع فلزی تشویق به استقرار این سری از استانداردها گردند. در این راستا کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران اقدام به برگزاری بیش از 20 سمینار و دوره آموزشی در زمینه استانداردهای ایران ایزو 3834 در کنفرانس ها و دانشگاه های متعدد، از جمله سمینار ملی در پژوهشگاه استاندارد ایران ، تهیه و چاپ کتاب" راهنمای تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری" در تیراژ 1000 نسخه ، تهیه و چاپ پوستر " استانداردهای صنعت جوشکاری" در تیراژ 10000 نسخه چاپی و 10000 نسخه الکترونیک و ارائه بیش از 30 مقاله در کنفرانس ها ، نشریات و پایگاه های اینترنتی معتبر، نمود.

   

 لذا با توجه به عملکرد فوق الذکر، در آستانه اجباری شدن استاندارد ایران ایزو 3834 توسط سازمان ملی استاندارد ایران، به عنوان موسسه مرجع ملی در زمینه تکنولوژی جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب و تدوین کننده استانداردهای ملی سری ایران ایزو 3834  موارد زیر در خصوص این سری استانداردها  به اختصار ارائه می گردد:

1-         استانداردهای سری ایران ایزو 3834 بر طبق الزامات راهنمای 21 سازمان بین المللی استاندارد قسمت اول " پذیرش استانداردهای بین المللی" توسط کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران تدوین شده است و در همه کشورهای پذیرنده آن به عنوان استاندارد کاملا یکسان"IDENTICAL" هیچ تغییری در محتوی و بندهای این سری استانداردها وارد نشده است.

 به عنوان مثال می توان از  کشورهای انگلستان، آلمان، استرالیا، نیوزلند و ایتالیا نام برد .

DIN EN ISO 3834, BS EN ISO 3834, AS/NZS ISO 3834, SN EN ISO 3834

UNI EN ISO 3834, Onorm EN ISO 3834

 

2-         استانداردهای سری ایران ایزو 3834 صرفا  الزامات کیفیتی برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی در کارگاه ساخت و محل نصب  می باشد و الزامات دقیق ساخت باید از استانداردهای ساخت تجهیزات استخراج گردد، لذا این استاندارد هیچ محدودیتی برای کاربری استانداردهای ساخت تجهیزات ایجاد       نمی نماید. به عنوان مثال سازنده مخازن تحت فشار که استاندارد ایران ایزو 3834 را استقرار داده است   می تواند محصول خود را بنا بر سفارش  کارفرما بر اساس هر یک از استانداردهای BS5500 ,         ASME secVIII و یا  هر استاندارد دیگر در زمینه ساخت مخازن تحت فشار، تولید نماید.

 

3-         در بند بازنگری الزامات و بازنگری قرارداد استانداردهای سری 3834 به صراحت اعلام گردیده است که:" سازنده باید الزامات قراردادی و سایر الزامات را به همراه اطلاعات فنی ارائه شده توسط خریدار، بازنگری کند" ولذا الزامات کارفرما توسط پیمانکار لازم الاجراء خواهد بود و استقرار استانداردهای سری 3834 به معنای ایجاد محدودیت در استفاده از سایر استانداردها نمی باشد.

4-         در استاندارد ایران ایزو 3834 قسمت 5 بند 2-1  بیان شده است" گواهینامه های صادره برای ارزیابی توسط سازمان های گواهی کننده یا ادعای انطباق توسط سازنده با هر کدام از قسمت های استاندارد ملی ایران ایزو 3834، باید به وضوح مستندات مورد استفاده توسط سازنده را مشخص نماید".

به عنوان مثال در گواهینامه ایران ایزو 3834 شرکت تولید کننده دیگ های بخار باید قید گردد:

"مطابق استاندارد ایران 4231" و یا در گواهینامه ایران ایزو 3834 شرکت سازنده مخازن ذخیره اتمسفریک فولادی به روش جوشکاری مطابق استاندارد شرکت ملی نفت ایران قید گردد :

"مطابق استاندارد شرکت ملی نفت ایران IPS-C-ME-100" لذا هیچ تضادی بین این استاندارد و سایر استانداردهای ساخت در هیچ یک از سازمان ها و ارگان های کشور وجود ندارد.

5-         در قسمت اول استاندارد ایران ایزو 3834 بند 4 قید شده است:

" این استانداردها به گونه ای تهیه شده اند که:

الف)مستقل از نوع سازه ساخته شده هستند،

ب)الزامات کیفیتی برای جوشکاری در کارگاه ساخت و محل نصب را تعریف می کنند،

پ)راهنمایی برای توضیح قابلیت یک سازنده، در ساخت سازه هایی منطبق با الزامات معین را ارائه         می دهند،

ت)پایه ای برای ارزیابی توانمندی های جوشکاری یک سازنده ارائه می نمایند."

لذا به وضوح قابل مشاهده است که استانداردهای ملی ایران ایزو 3834  برای نشان دادن قابلیت سازنده در تولید سازه های جوشکاری شده مطابق با الزامات کیفیتی مشخص شده،که توسط یکی از موارد زیر تعیین گردیده باشد، مناسب هستند:

  • مشخصات فنی،( مثل مشخصات فنی"Specification" شرکت توتال در یک پروژه نفتی)
  • استاندارد محصول،( مثل استاندارد شرکت ملی نفت ایران در ساخت مخازن ذخیره اتمسفریک)
  • الزامات قانونی،(مثل استاندارد ساخت دیگ های بخار ISIRI 4231)

 

6-          سازمان های گواهی کننده (CB) و ANBCC  بر طبق الزامات بند 5.2.5 استانداردISO 17021  مجاز به ارائه خدمات مشاوره استقرار برای دامنه هایی که خود در مورد آنها صدور گواهی دارند، نمی باشند.

 

7-         کلیه سازمان های گواهی کننده (CB) که از طرف سازمان اعتباردهی (AB)  در خصوص استانداردISO 3834   و مطابق با الزامات استاندارد ISO 17021 اعتباردهی شده باشند، مجاز به صدور گواهی نامه ISO 3834 می باشند و این مورد در انحصار هیچ سازمان و یا ارگانی نیست.

 

8-         استانداردهای سری ISO 3834 در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و توسط کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران تدوین شده و شماره گذاری آن به صورت identical، ISIRI/ISO 3834 مورد تصویب قرار گرفته است. لذا شایسته است بر روی گواهینامه های صادره برای شرکت های حوزه جغرافیائی میهن عزیزمان ایران از نشانه معرف ISIRI/ISO 3834  استفاده گردد. بدیهی است طبق مقررات قسمت اول راهنمای شماره 21 سازمان    بین المللی استاندارد ISO شماره گذاری  ISIRI/ISO 3834 ، به معنی معادل و یکسان بودن با استاندارد   ISO 3834 و بوده و همان ارزش مفهومی و حرفه ای را دارا می باشد.

 

9-         انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران با در اختیار داشتن متخصصین مجرب در حوزه تضمین کیفیت ، همکاری دبیران تدوین استانداردهای سری ایران ایزو 3834 و همکاری یکی از مراجع معتبر صدور گواهینامه آماده ارائه خدمات  صدور گواهینامه برای کلیه صنایع کشور می باشد.

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

حاميان وبلاگ

كتاب جوش

كتاب الكترونيكي جوش

جوشكاري مقاومتي

(متن كامل فارسي)


برگرفته از سايت مركز علم مواد ايرانيان

اخبار

هشتمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي ايران 11 الي 13 ارديبهشت ماه 86 تهران انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران
.------------.
همايش ملي عمليات حرارتي 16 و 17 اسفندماه 85 دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي.
.------------.

اطلاعات مفيد

فلزات پايه

الكترود و سيم جوش

محاسبه پيشگرم

محاسبات جوش

CCT نمودارهاي

ASME Code Finder

لینک ها

مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران

انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران

انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران

سايت علمي پژوهشي فلزات

بانك اطلاعات نشريات كشور

بانك اطلاعات متخصصين كشور

تالارهاي گفتگو

مبحث جوش

AWS اطلاعات فني

جوش و اتصالات

ASME استاندارد

AWS استاندارد

جوشكاران انگليس

دانلود

جدول متغيرهای WPS

ايزو 6520

ايزو 5817

ايزو 3834

ايزو 14731

مديريت مستندات

Weld Calculator

Turbo ASME IX

Welding E-Book

NDT Cabin

QW-484 Form

ASME Sec IX 2003

جزوه پاشش حرارتي

وبلاگ دوستان

مجله جوش

مجله بازرسي فني

مهندسي جوش

جوشكاران

نكاتي از جوشكاري

مهندسي آبادان

WELD.4T

وبلاگ علمي جوشكاري

درباره نويسنده

امير حسيني كلورزي

امير حسيني كلورزي

09166129654

اهواز صندوق پستي

61335-4116

خبرنامه

با عضويت در خبرنامه ميتوانيد از تغييرات وبلاگ توسط ايميل باخبر شويد

Powered by WebGozar

آمار بازديدها