مهندسي جوش
مهندسي جوش

تماس با ما

نرم افزار

نويسنده

كتابخانه

آموزش

كلوپ مهندسي جوش

خانه

 

یکشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٥

 

حمله هيدروژنی در دمای بالا - HTHA

مكانيزمهاي تخريب مواد كه با شرايط محيطي تشديد ميگردند در صنايع مختلفي به وقوع ميپيوندند. يكي از اين مكانيزمها حمله هيدروژني در دماي بالاست كه ميتواند باعث شكستهاي بسيار مخربي گردد لذا بايد توجه ويژه اي در زمينه منشا حمله هيدروژني، انتخاب مواد و بويژه انتخاب روش بازرسي مناسب به منظور تشخيص به موقع و مراقبت وضعيت مناسب تجهيزات مستعد حمله هيدروژني صورت گيرد.
حمله هيدروژني در دماي بالا در اثر واكنش بين هيدروژن اتمي با كربن و تشكيل متان اتفاق ميافتد.


Fe3C+2H2-->CH4+3Fe


در دما و فشار بالا هيدروژن اتمي به سرعت در ديواره مخازن تحت فشار نفوذ ميكند. ميزان فشار گاز متان توليد شده در اثر اين واكنش تابعي است از دما ،فشار جزيي هيدروژن و شرايطي كه باعث ناپايداري كاربيد ميشود. فشار گاز متان باعث رشد حفرات از از مناطق جوانه زني آنها در راستاي مرزدانه ها ميگردد.در اثر تشكيل متان در فولاد، استحكامژ و چكشخواري آن كاهش ميابد. نرخ تخريب خواص ماده به فشار متان، نرخ خزش و نسبت مرزدانه هاي گسسته شده بستگي دارد. در دما و تنش بالا ممكن است مكانيزمهاي حمله هيدروژني و خزش با يكديگر تركيب شوند، چرا كه هردو مكانيزم در اثر تشكيل و رشد حفرات در مرزدانه ها ايجاد ميشوند. در يك دما و فشار جزيي هيدروژن مشخص، حمله هيدروژني ابتدا در مناطقي اتفاق ميافتد كه بيشترين ناپايداري كاربيد را دارند. اين مناطق اغلب  ناحيه جوش و نواحي اطراف آن را شامل ميشوند. در اغلب كاربردها رشد فشار جزيي هيدروژن به اندازه كافي بالا هست كه باعث پيشرفت حمله هبدروژني در قسمت قابل توجهي از ضخامت قطعه شود. نتيجه اين پديده كاهش نسبتا شديد زمان رشد حمله هيدروژني از سطح به نيمه ضخامت قطعه ميباشد. بنابراين ما با يك كاهش قابل توجه در خواص ماده روبرو ميشويم كه مبتواند باعث پارگي سريع باقيمانده ضخامت قطعه در اثر اعمال بار بيش از حد تحمل ضخامت باقيمانده گردد. اگر كاربيدهاي ناپايدار درون ضخامت ديواره قطعه وجود داشته باشند، حمله هيدروژني ميتواند بخ جاي سطح از اين نواحي آغاز گردد.
در صورتيكه فشار جزيي هيدروژن كم باشد، حمله هيدروژني تنها در ناحيه باريكي از سطح قطعه اتفاق ميافتد. اين بدان معنيست كه در مواد همگن حمله هيدروژني در دماي بالا با سرعت كمي در ضخامت قطعه پيشرفت ميكند. شرايط بحراني براي ايجاد حمله هيدروژني هنگامي است كه كاربيدهاي ناپايدار در زمينه وجود داشته باشد، بخصوص وقتي كه علاده براين كاربيدها ،ناپيوستگيها (عيوب) و نواحي با تنش بالا نيز وجود داشته باشند. در اين نواحي، تنش بالا و تغييرات نتشي ميتواند باعث ايجاد ميكروتركها شده و نفوذ هيدروژن را با فشار عملياتي به درون قطعه تسهيل نمايد.
نتيجه اين حالت ايجاد حمله هيدروژني بصورت موضعي ميباشد. در اين حالت ميكروتركها همانند ماكروتركها جهت گيري و رشد ميكنند و در نتيجه تخريب تحت اين شرايط ناشي از نشتي ايجاد شده در اثر رشد ترك خواهد بود. هرچند كه احتمال ايجاد شكست ناگهاني همواره جود دارد.

         

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

حاميان وبلاگ

كتاب جوش

كتاب الكترونيكي جوش

جوشكاري مقاومتي

(متن كامل فارسي)


برگرفته از سايت مركز علم مواد ايرانيان

اخبار

هشتمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي ايران 11 الي 13 ارديبهشت ماه 86 تهران انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران
.------------.
همايش ملي عمليات حرارتي 16 و 17 اسفندماه 85 دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي.
.------------.

اطلاعات مفيد

فلزات پايه

الكترود و سيم جوش

محاسبه پيشگرم

محاسبات جوش

CCT نمودارهاي

ASME Code Finder

لینک ها

مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران

انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران

انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران

سايت علمي پژوهشي فلزات

بانك اطلاعات نشريات كشور

بانك اطلاعات متخصصين كشور

تالارهاي گفتگو

مبحث جوش

AWS اطلاعات فني

جوش و اتصالات

ASME استاندارد

AWS استاندارد

جوشكاران انگليس

دانلود

جدول متغيرهای WPS

ايزو 6520

ايزو 5817

ايزو 3834

ايزو 14731

مديريت مستندات

Weld Calculator

Turbo ASME IX

Welding E-Book

NDT Cabin

QW-484 Form

ASME Sec IX 2003

جزوه پاشش حرارتي

وبلاگ دوستان

مجله جوش

مجله بازرسي فني

مهندسي جوش

جوشكاران

نكاتي از جوشكاري

مهندسي آبادان

WELD.4T

وبلاگ علمي جوشكاري

درباره نويسنده

امير حسيني كلورزي

امير حسيني كلورزي

09166129654

اهواز صندوق پستي

61335-4116

خبرنامه

با عضويت در خبرنامه ميتوانيد از تغييرات وبلاگ توسط ايميل باخبر شويد

Powered by WebGozar

آمار بازديدها