مهندسي جوش
مهندسي جوش

تماس با ما

نرم افزار

نويسنده

كتابخانه

آموزش

كلوپ مهندسي جوش

خانه

 

یکشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٤

 

صنعت جوشکاری ساختمان در ايران

صنعت جوشکاری ساختمان در ايران

با گذشت 50 سال از استفاده از جوش در ساختمان دهه اخير (80-1370 ) از نظر تعداد ساختمانهايي که  با سازه های فولادی طراحی و اجرا شده اند کاملا استثنايي به شمار می آيد. در نيمه دوم اين دهه دهها هزار سازه فولادی در تهران و شهرهای بزرگ ايران به ناگهان سر از زمين برآورد . گسيل سرمايه ها به سوی ساخت و ساز شهری و تبديل ساخت سرپناه به ماشين سرمايه گذاری جهت سودهای کلان باعث گرديد تا رعايت اصول فنی و ايمن سازی ساختمانها در برابر زلزله در برابر منفعت طلبی صاحبکاران عملا مورد توجه قرار نگيرد.از طرف حجم عظيم ساخت و ساز نيروي انسانی زيادی اعم از مهندس و تکنسين و جوشکار احتياج داشت که باعث ورود افراد غيرمتخصص به اين جرگه گرديد.تمامی اين مسايل دست به دست هم داد تا طرح و اجرای ساختمانهای فولادی آنچنان که  بايد از کيفيت  مطلوبی برخوردار نباشد.تخريب کلی ساختمانهای فولادی در زلزله منجيل مويد پايين بودن کيفيت ساختمانهای فولادی کشور می باشد. از ميان تمامی عوامل  دخيل  در طرح  و ساخت سازه های  فولادی اتصالهای جوشی از نارساييهای بيشتری برخوردارند. علل اصلی پايين بودن کيفيت جوش درساخت و سازهای شهری را می توان  به صورت زير بيان نمود :

1-     عدم انطباق اجرای معمول سازه های فولادی با آيين نامه ها  و دستورالعملها

2-     کيفيت پايين جوش به علت عدم آموزش کلاسيک کافی در اين زمينه برای جوشکاران و مهندسان

3-     نبود  نظارت اصولی و دقيق بر اجرای جوشکاری در ساختمانهای شهری در کشور

4-     عدم طرح دقيق اتصال جوشی با توجه به عملکرد مورد نظرآنها

 

بسياری از دوستان اطلاعاتی در ارتباط با مشکلات جوشکاری ساختمان ميخواستند لذا با توجه به اينکه هدف ما در اين وبلاگ ارائه نکات کاربردی و کوتاه است مطلب فوق را که قسمتی از يک مقاله است از يکی از وبلاگها آورده ام. در ادامه مقاله نويسنده به توضيح هر يک از ۴ مورد فوق می پردازد. برای مطالعه کامل مقاله به وبلاگ مهندسی عمران نوشته دوست عزيز اسماعيل محمدی مراجعه نماييد.

 

منبع: مهندسی عمران

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٤

 

جوشکاری فولادهای گالوانيزه

سلام

جوشکاری فولادهای گالوانيزه اغلب به روشهايی مشابه فولادهای بدون پوشش اجرا ميشود. پارامترهای جوشکاری را نيز ( بجز در مواردی که پوشش ضخيم است) ميتوان با اصلاحاتی جزئی مشابه جوشکاری فولاد بدون پوشش در نظر گرفت.

پوشش روی در محل اتصال و اطراف آن حين جوشکاری بدليل دمای بالای ايجاد شده تبخير شده و از بين ميرود. هرچند که اغلب ميتوان با رعايت مواردی خاص اين فولادها را بدون برداشتن پوشش ناحيه اتصال جوشکاری کرد اما توصيه ميشود برای اطمينان از نتيجه بهتر پوشش اطراف ناحيه اتصال به فاصله يک تا چهار اينچ از هر طرف برداشته شود.

مهمترين مشکل جوشکاری فولادهای گالوانيزه حضور بخارات روی است. اين بخارات علاوه بر خطرات بهداشتی ( که استفاده از تهويه قويتر و موثر را الزامی ميکند) ميتواند باعث ايجاد تخلخل در جوش شود. بعنوان مثال بيشترين مشکل تخلخل در اتصالات T شکل بوجود ميآيد که بدليل حبس روی در سطح اتصال دو ورق است. اين مشکل را ميتوان با طراحی مناسب بر طرف ساخت. در اين حالت يکی از ۳ روش زير را ميتوان بکار برد:

  1. حذف پوشش در ناحيه اتصال
  2. ايجاد يک فضای حداقل 1.6 ميليمتری جهت ايجاد فضای مناسب برای خروج بخار
  3. ايجاد يک شيب حداقل ۱۵ درجه و شروع جوشکاری از طرف مقابل آن

علاوه بر موارد ذکر شده معمولا سرعت جوشکاری در فولادهای گالوانيزه را برای اطمينان از خروج بخارات روی کمتر از فولادهای بدون پوشش انتخاب ميکنند. از طرف ديگر در انتخاب الکترود نيز بايد دقت شود. در صورتيکه مقدار گوگرد الکترود زياد باشد ( مانند ER 70S-6 ) باعث ميشود تا روی به درون فلز جوش رسوخ کرده و ايجاد ترک نمايد (بخصوص در فولادهای با پوشش ضخيم). مقدار گوگرد الکترود نبايد از 0.85% بيشتر باشد.

برای اطلاعات بيشتر ميتوانيد به کد AWS-WZC مراجعه نماييد.

منابع: مجموعه اطلاعات فنی گالوانيزه گرم  و  مرجع کامل مهندسی جوش 

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

دوشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٤

 

تضمين کيفيت در فعاليتهای جوشکاری

سلام.

يکی از مهمترين رويه ها در هر فرآيندی رويه تضمين کيفيت است که بايد بر اساس استاندارد و يا دستورالعمل مشخصی اجرا گردد. سزی استانداردهای ايزو ۹۰۰۰ به همين منظور تدوين شده اند. اما بر اساس استاندارد ايزو ۹۰۰۰ جوشکاری يکی از فرآيندهای خاص ميباشد که روال تضمين کيفيت آن بايد بروشی غير از رويه های معمول ديگر فرآيندها صورت گيرد. به همين منظور موسسه بين المللی استاندارد (ايزو) اقدام به تدوين سری استانداردهای تضمين کيفيت در فرآيندهای جوشکاری نموده است. اين سری استانداردها (استانداردهای ايزو سری ۳۸۳۴) با توجه به شرايط مختلف تدوين شده اند و اجرای آنها در کليه کارگاه ها و کارخانجاتی که فعاليت جوشکاری در آنها اجرا ميگردد الزاميست. البته سازمانهای فعال در زمينه جوشکاری ميتوانند مانند ايزو ۹۰۰۰ در زمينه ايزو ۳۸۳۴ نيز از موسسات معتبر گواهينامه دريافت نمايند.

اين استاندارد کليه موارد و مراحل کاری لازم جهت تضمين کيفيت فعاليتهای جوشکاری را شرح داده است و يکی از بخشهای اصلی مديريت جامع جوشکاری ميباشد. کاملترين بخش اين استاندارد بخش چهارم آن ميباشد که کليه الزامات را شامل ميگردد.

دريافت ايزو ۳۸۳۴ قسمت اول   (برای مدتی محدود)

منبع: مجموعه پرکاربردترين استانداردهای جوش

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

سه‌شنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٤

 

چکيده بازرسی جوش از استاندارد AWS

سلام.

متنی که در ادامه آمده چکيده ايست از دستورالعمل بازرسی جوش بر اساس استاندارد AWS که برای آموزش بازرسان جوان تهيه کرده بودم تا بصورت چک ليست همراهشان باشد. فکر ميکنم داشتن آن مفيد باشد.

·        بازرسي قبل از جوشكاري:

1.     اطمينان از تطابق فلز پايه و مواد مصرفي با دستورالعمل

2.     اطمينان از عدم وجود عيوبي مانند لايه اي شدن، ناخالصي ها و ... (اعمالPT يا MT در صورت نياز)

3.     بازرسي از آماده سازي لبه ها بر اساس دستورالعمل و اطمينان از صحت ابعاد و تلورانس ها

4.     ارائه  دستورالعمل اصلاحي در صورت وجود موارد غير قابل قبول در بند 2 و 3

5.     بررسي شرايط محيطي بر اساس استاندارد مربوطه

6.     بررسي تمام نقشه ها، دستورالعمل و نيازهاي ديگر

 

·        بازرسي حين جوشكاري:

1.     اطمينان از پاك بودن سطح جوش از آلودگيها، زنگ، رنگ، چربي و ...

2.  اطمينان از در حد مجاز بودن ميزان ناهمراستايي و ناهمگوني لبه هاي اتصال و بازرسي از تك جوشها در موارد زير:

·        در صورتيكه جوش اوليه جزو جوش نهايي گردد، جوشكار تاييد شده بايد آنرا انجام دهد.

·        عدم وجود ترك در جوش اوليه

·        در صورت نياز به پيشگرم براي جوش اصلي، ناحيه جوش اوليه نيز بايد پيشگرم شود.

3.     اطمينان از وجود شرايط زير در آغاز جوشكاري:

·        شدت جريان، ولتاژ و سرعت جوشكاري

·        اندازه گيري آمپر نزديك به محل قوس با استفاده از آمپرسنج گيره اي

4.     اطمينان از اجراي صحيح دستورالعمل توسط جوشكاران

5.     بررسي نحوه كار جوشكار حين جوشكاري

6.     بازرسي چشمي از پاس ريشه (استفاده ازPT يا MT توصيه ميشود).

7.  اعمال بازرسي مشابه مورد قبل براي سطح زيرين در اتصالات دوقلو و اطمينان از عدم وجود عيوب مختلف مخصوصاLOF  

8.     اعمالPT يا MT در محلهاي اتصال گيره ها و نگهدارنده ها پس از برداشتن جوش آنها

9.     اطمينان از تطابق ترتيب جوشكاري با ترتيب مشخص شده در دستورالعمل

10. تلورانسها و عدم همراستايي بايد در حد مجاز مشخص شده در استاندارد باشد.

 

·        بازرسي بعد از جوشكاري:

1.     اطمينان از تطابق شكل، ابعاد و خصوصيات با موارد مشخص شده در دستورالعمل، استاندارد و نقشه ها

2.     اطمينان از عدم وجود عيوب مختلف

منبع: مجموعه پرکاربردترين استانداردهای جوش

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

حاميان وبلاگ

كتاب جوش

كتاب الكترونيكي جوش

جوشكاري مقاومتي

(متن كامل فارسي)


برگرفته از سايت مركز علم مواد ايرانيان

اخبار

هشتمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي ايران 11 الي 13 ارديبهشت ماه 86 تهران انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران
.------------.
همايش ملي عمليات حرارتي 16 و 17 اسفندماه 85 دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي.
.------------.

اطلاعات مفيد

فلزات پايه

الكترود و سيم جوش

محاسبه پيشگرم

محاسبات جوش

CCT نمودارهاي

ASME Code Finder

لینک ها

مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران

انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران

انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران

سايت علمي پژوهشي فلزات

بانك اطلاعات نشريات كشور

بانك اطلاعات متخصصين كشور

تالارهاي گفتگو

مبحث جوش

AWS اطلاعات فني

جوش و اتصالات

ASME استاندارد

AWS استاندارد

جوشكاران انگليس

دانلود

جدول متغيرهای WPS

ايزو 6520

ايزو 5817

ايزو 3834

ايزو 14731

مديريت مستندات

Weld Calculator

Turbo ASME IX

Welding E-Book

NDT Cabin

QW-484 Form

ASME Sec IX 2003

جزوه پاشش حرارتي

وبلاگ دوستان

مجله جوش

مجله بازرسي فني

مهندسي جوش

جوشكاران

نكاتي از جوشكاري

مهندسي آبادان

WELD.4T

وبلاگ علمي جوشكاري

درباره نويسنده

امير حسيني كلورزي

امير حسيني كلورزي

09166129654

اهواز صندوق پستي

61335-4116

خبرنامه

با عضويت در خبرنامه ميتوانيد از تغييرات وبلاگ توسط ايميل باخبر شويد

Powered by WebGozar

آمار بازديدها