مهندسي جوش
مهندسي جوش

تماس با ما

نرم افزار

نويسنده

كتابخانه

آموزش

كلوپ مهندسي جوش

خانه

 

چهارشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٤

 

سطوح انتقال گرده جوش به فلز پايه

يكي از موارد مهم در جوشكاري كه كمتر به آن توجه ميشود، بحث سنگ زني گرده جوش و كناره آن است. بر اساس استاندارد AWS بخش 5.24.41:

"All reinforcement shall blend smoothly into plate surfaces with transition areas free from undercut."

به اين مضمون كه كليه سطوح انتقال گرده جوش به سطح فلز پايه بايد بصورت نرم و بدون بريدگي كناره باشد. هدف اصلي در اين مورد عدم وجود شيارها و سطوح انتقال با زاويه نامناسب ميباشد. متاسفانه اغلب مواقع اين موضوع بدليل نياز به صرف هزينه و زمان ناديده گرفته شده و سنگ زني انجام نميگيرد. در صورتيكه جوش فقط تحت نيروهاي استاتيك قرار بگيرد اين موضوع چندان اهميت ندارد. اما در مواردي كه جوش تحت بارهاي ديناميكي باشد مسئله متفاوت بوده و وجود سطوح انتقال نامناسب جوش به فلز پايه و يا شيارهاي روي گرده جوش مناطق جوانه زني تركهاي خستگي شده و عمر قطعه را بسيار كوتاه ميكنند. لذا اين موضوع بايد توسط طراح و بازرس جوش كاملا بررسي گردد.

مرجع: http://www.resnapshot.com/MD0499.htm

 

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

یکشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٤

 

كدگذاری عيوب جوش

يکی از موارد مهم در گزارش بازرسی اعلام دقيق عيوب مشاهده شده ميباشد. اين موضوع در مورد بازرسی جوش با توجه به تعدد و تنوع عيوب و وجود عيوب نسبتا مشابه با ريشه ها و علل ايجاد متفاوت کار نسبتا وقت گيری است و برای تعيين دقيق عيب بايد از توضيحات طولانی استفاده کرد مانند: «ترک انجمادی طولی در فلز جوش» همانطور که مشاهده ميشود با وجود اين توضيحات هنوز عيب بطور کامل برای خواننده واضح نشده است. برای تشريح بيشتر نياز به ارائه تصوير از عيب داريم. استاندارد ISO 6520 برای حل اين مشكل تدوين شده است. در اين استاندارد عيوب بطور دقيقی دسته بندي- تعريف و كد گذاری شده اند. بطوريكه هر كد بطور واضحی نوع عيب- محل قرارگيری و شكل آنرا مشخص ميكند. اين سيستم كدينگ شامل يك كد سه رقمی با دو رقم صفر برای گروه های اصلی، يك كد سه رقمی برای شاخه های اصلی و يك كد چهار رقمی برای شاخه های فرعی ميباشد. شكل زير يك نمونه از اين تعاريف را نشان ميدهد( كد گروه اصلی تركها ۱۰۰ ميباشد ):

 

*Longitudinal Crack (101)
 
1011 در فلز جوش
1012 در بستر جوش
1013 در منطقه متاثر از جوش
1014 در فلز پايه
 
 
 

از طرف ديگر اين استاندارد برای تعيين ريشه عيوب نيز كدهايی را مشخص كرده است. اين موضوع در مورد تعيين عيوبی مانند تركها كه ميتوانند شكلی مشابه ولی ريشه ای متفاوت داشته باشند بسيار مفيد است. علاوه بر اينها در اين استاندارد روشی جهت گزارش عيوب مشخص شده است كه در زير يك نمونه از آنرا مشاهده ميكنيد، كه مشخص كننده ترك انقباضی طولی در فلز جوش (شكل فوق) ميباشد: 

Imperfection ISO 6520-1-1011-Eh
 
 

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

شنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٤

 

تعريف جوش پذيري

جوش پذيري يكي از پارامترهاي مهم در بحث جوشكاري است. براي داشتن دركي صحيح از مفهوم جوش پذيري، بايد تعريف دقيقي از آن وجود داشته باشد. به همين منظور موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اقدام به تدوين يك استاندارد ملي نموده است كه به تعريف جوش پذيري ميپردازد. اين استاندارد ترجمه استاندارد بين المللي ISO 581 ميباشد. در ادامه متن كامل اين استاندارد آورده شده است.

استاندارد ملي ايران

استاندارد ايران شماره 6666

«جوش پذيري - تعريف»

1    ۱- هدف و دامنة كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه يك تعريف كلي از جوش پذيري مي باشد به طوري كه كليه فرآيندهاي جوشكاري و انواع مختلف سازه‌ها با ويژگي‌هاي مختلف را در بر مي گيرد.

يادآوري – با توجه به اين كه جوش پذيري همة احتمالات حاصل از تركيب چهار متغير مواد، فرايند، نوع سازه و هدف را شامل مي شود، بايد استنباط هر گونه تعريف خاص امكان پذير باشد.

2    ۲- تعريف جوش پذيري

يك فلز با ميزان جوش پذيري معين در يك فرايند مشخص جوشكاري براي هدف مورد نظر، جوش پذير است، به شرطي كه پيوستگي فلزي توسط جوشكاري با يك روية مناسب به دست آيد به طوري كه اتصالات ايمن، با توجه به خواص موضعي آنها و تأثيرشان بر سازه كه خود بخشي از آن مي باشند الزامات خواسته شده را برآورده سازد.

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

دوشنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٤

 

يک مرجع جامع مهندسی جوش

سلام بر دوستان عزيز...

امروز ميخواهم يک مرجع کامل و جامع در ارتباط با مهندسی جوش را معرفی کنم. اين مرجع يک کتاب الکترونيکی و شامل بيش از ۱۸۰۰ صفحه اطلاعات کاربردی و علمی به روز (۲۰۰۴) در ارتباط با جوش ميباشد. اين کتاب نسخه الکترونيکی مرجع مورد استفاده در دوره مهندسی بين المللی جوش در اروپا ميباشد....

مرجع مهندسي بين المللي جوش

در صورت تمايل به كسب اطلاعات بيشتر و يا دريافت آن ميتوانيد با شركت رايان مواد جنوب تلفن ۰۶۱۱۳۷۷۰۶۰۲ تماس گرفته و يا به صفحه زير سری بزنيد:

http://www.istgah.com/advertise/sel_10/kid_369/16008.html

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

شنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٤

 

کنترل جوش در ساختمانها

سلام...

امروز ميخواهم چند خبری را در ارتباط با کنترل کيفی جوش در ساختمانها در اينجا بياورم. متاسفانه عليرغم اهميت جوش در ساختمانهای فلزی و نقش آن در ايمنی و مقاومت ساختمان در کشور ما هنوز راهکاری اساسی و جامع در ارتباط با بررسی و کنترل کيفی فرآيند جوش در ساختمانها بوجود نيامده است. هر از چند گاهی واقعه هايی مانند زلزله بم مديران را به تلاش واميدارد تا فکری در اين رابطه بکنند ... اما مانند اغلب تصميمات مديريتی کشور تمامی تلاشها به ارائه دستورالعملها و مصوبات شتابزده و ناکارآمد منتهی ميگردد. در اين ارتباط بازهم صحبت خواهم کرد. اما در ادامه اخباری را در ارتباط با موضوع مورد بحث خواهيد ديد... بخوانيد جالب است:

  • در بررسی انجام شده طی بازديد از ۲۰ ساختمان اسکلت فلزی تنها در ۴ ساختمان اتصال الکترودها بطور صحيح انجام گرفته بود. ( همشهری ۲۴ ارديبهشت ۷۹)
  • تنها فرد مسئول در قبال کيفيت ساختمان و رعايت آيين نامه مهندس ناظر ساختمان است. با توجه به برنامه آموزش دوره های مهندسی اغلب مهندسان نيز از قواعد و آيين نامه های اجرايی مربوط به جوشکاری کم اطلاع و يا بی اطلاع هستند .....شورای شهر تهران در مصوبه اخير خود بازرسی ساختمان را در بعضی زمينه ها اجباری کرده که در اين طرح گواهی بازرسی که از سوی مرجع ذی صلاح بازرسی مهندسی صادر ميشود از متقاضيان دريافت پايان کار خواسته خواهد شد. ( همشهری ۱۳ تير ۸۱)
  • به گفته رييس انجمن جوشکاران ۵۰ درصد از ساختمانهای ساخته شده در تهران از ويژگيهای استاندارد جوشکاری برخوردار نيستند. نگاهی به ساختمانهايی که در ساير نقاط کشور ساخته ميشوند نشان ميدهد تقريبا کنترلی بر کيفيت و چگونگی جوشکاری آنها صورت نميگيرد. ( همشهری ۴ آذر ۸۲)
  • مهندس زراعتی رييس ستاد بررسی تخريب ساختمانهای دولتی و عمومی بم: در تمامی سازه های شهر بم در بخش دولتی و خصوصی جوشکارهای غير حرفه ای و غير فنی بکار گرفته و صرفا آهن آلات بهم متصل شده اند.... در ابتدای سال بعد مهندسين عمران برای تمديد پروانه کار بايد دوره جوشکاری ساختمان را بگذرانند( به استناد مواد ۴ و ۲۱ آيين نامه اجرايی قانون نظام مهندسی)..... کارگران بخش ساختمان مکلفند از ۱/۴/۸۳ در سه رشته جوشکاری آرماتوربندی و بتون ريزی کارت مهارت دريافت کنند. ( ۷/۱۱/۸۲  عمران شمال)

تا ديداری ديگر....

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

جمعه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٤

 

متغيرهای WPS و PQR

سلام اميدوارم حال همگيتون خوب باشه

امروز ميخواهم يک جدول بسيار مفيد را معرفی کنم. حتما با متغيرهای اساسی و غير اساسی در تهيه دستورالعمل جوش (WPS) و تاييديه آن (PQR) آشنا هستيد. ميدانيد که دانستن آنها برای يک مهندس جوش بسيار مهم است. برای همين اين فايل را که جدولی خلاصه شده و بسيار جالب در اين زمينه است به شما تقديم ميکنم. حتما دانلود کنيد و داشته باشيد.

جدول متغيرهای WPS و PQR

به اميد ديدار...

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

یکشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٤

 

تالارهای گفتگو

سلام دوستان عزيز

امروز ميخواهم يک سايت حاوی تالارهای گفتگوی تخصصی را معرفی کنم.

تالارهاي گفتگوي مهندسي

http://www.eng-tips.com/gthreadminder.cfm/auid/12061

اين سايت شامل چندين تالار گفتگو در زمينه های مختلف مهندسی ميباشد و شما ميتوانيد در هر يک از زمينه ها وارد شده و مطالب نوشته شده را ببينيد. همچنين در صورت عضو شدن ميتوانيد سوالهای خود را مطرح کرده و از جواب ديگران استفاده کنيد.

اميدوارم که بتوانيد استفاده لازم را از اين تالارها ببريد.

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٤

 

 

با سلام خدمت دوستان عزيز و با آرزوی آغاز سالی پر از موفقيت برای تمامی ايرانيان.

مدتها بود که به فکر ايجاد وبلاگی تخصصی در زمينه جوش بودم اما وقت و نيروی کافی جهت شروع حرکت نداشتم. تا اينکه امروز که به اجبار روز ۱۳ فروردين را بعنوان کشيک در محل کار سپری ميکنم تصميم به انجام يک کار مفيد گرفتم و...

البته وبلاگهای ديگری نيز در اين زمينه قبلا ايجاد شده اند که اميدوارم در کارشان موفق باشند و پريود بروزرسانيشان را کوتاهتر کنند.

وبلاگ مهندسي جوش

امروز فقط به معرفی خودم میپردازم و اميدوارم بتوانم در کنار ديگر دوستان قدمی در جهت ارتقا موقعيت جوش در صنايع ايران بردارم.

بنده امير حسينی کلورزی فوق ليسانس متالورژی از دانشگاه شيراز و مهندس بين المللی جوش از کشور آلمان با سابقه مشاوره آموزش طراحی و بازرسی جوش در صنايع مختلف هستم.

تلفن:09166129654

 از تماس و دريافت نقطه نظرات شما خوشحال خواهم شد. به اميد ديدار در پيامهای بعدی.....

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

حاميان وبلاگ

كتاب جوش

كتاب الكترونيكي جوش

جوشكاري مقاومتي

(متن كامل فارسي)


برگرفته از سايت مركز علم مواد ايرانيان

اخبار

هشتمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي ايران 11 الي 13 ارديبهشت ماه 86 تهران انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران
.------------.
همايش ملي عمليات حرارتي 16 و 17 اسفندماه 85 دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي.
.------------.

اطلاعات مفيد

فلزات پايه

الكترود و سيم جوش

محاسبه پيشگرم

محاسبات جوش

CCT نمودارهاي

ASME Code Finder

لینک ها

مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران

انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران

انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران

سايت علمي پژوهشي فلزات

بانك اطلاعات نشريات كشور

بانك اطلاعات متخصصين كشور

تالارهاي گفتگو

مبحث جوش

AWS اطلاعات فني

جوش و اتصالات

ASME استاندارد

AWS استاندارد

جوشكاران انگليس

دانلود

جدول متغيرهای WPS

ايزو 6520

ايزو 5817

ايزو 3834

ايزو 14731

مديريت مستندات

Weld Calculator

Turbo ASME IX

Welding E-Book

NDT Cabin

QW-484 Form

ASME Sec IX 2003

جزوه پاشش حرارتي

وبلاگ دوستان

مجله جوش

مجله بازرسي فني

مهندسي جوش

جوشكاران

نكاتي از جوشكاري

مهندسي آبادان

WELD.4T

وبلاگ علمي جوشكاري

درباره نويسنده

امير حسيني كلورزي

امير حسيني كلورزي

09166129654

اهواز صندوق پستي

61335-4116

خبرنامه

با عضويت در خبرنامه ميتوانيد از تغييرات وبلاگ توسط ايميل باخبر شويد

Powered by WebGozar

آمار بازديدها